Pekka Metsäntähti

Psykologi ja psykoterapeutti

Minä terapeuttina

Identiteettini perusta psykoterapeuttina on psykologin ja pidän tätä seikkaa hyvin tärkeänä. Katson, että kaikki psykoterapia perustuu psykologiaan ja on psykologian soveltamista. Psykoterapeuttina toimii monen eri peruskoulutuksen omaavia ihmisiä, mutta koen että psykologin peruskoulutus antaa erityisen hyvät valmiudet psykoterapian harjoittamiseen.

Työskenneltyäni psykoterapian alalla yli 30 vuotta on minulla ollut asiakkaina kaiken ikäisiä ihmisiä. Olen ollut menestyksekkäissä terapiasuhteissa ihmisten kanssa, jotka ovat kärsineet masennuksesta, ahdistuneisuudesta, paniikkihäiriöistä, syömishäiriöstä, persoonallisuushäiriöistä tai olleet psykoottistasoisesti häiriintyneitä. Onnistuneen terapiasuhteen avulla on mahdollista saada apua monenkaltaisiin ongelmiin. Psykoterapeuttinen keskustelu voi olla sisällöltään ja rakenteeltaan hyvin erilaista riippuen asiakkaan omasta persoonallisesta tyylistä. Terapeutin tehtävänä on sovittaa oma työskentelynsä tähän asiakkaan persoonalliseen tyyliin.

Olen huomannut urani aikana, että koulukunnat eivät välttämättä rajaa psykoterapeutin käytäntöjä eikä sitä miten hän ymmärtää itseään ja asiakasta. Koulukunnat eivät välttämättä ole niin kauhean kaukana tosistaan.

Tutustu lisää ajatuksiini blogissani: metsantahti.simplesite.com

Minulle tärkeitä arvoja psykoterapeuttina ovat:

  • Terapeutin ja asiakkaan tasa-arvoinen vuorovaikutussuhde
  • Terapeutin hyväksyvä läsnäolo
  • Terapeutin kuunteleva tilan antaminen asiakkaan tunteille ja ajatuksille

Nämä johtavat yhteistyösuhteeseen, joka on kaiken onnistuneen psykoterapian perusta. Psykoterapeuttia valittaessa on syytä huomata, että asiakkaan ja terapeutin yhteensopivuus on ensisijaista. Yhteensopivuuden löytäminen on tunneasia; ”Tuntuuko minusta siltä, että voin työskennellä tämän henkilön kanssa”. Jokainen terapia on ainutlaatuinen ihmissuhde.

Terapiasta puhuttaessa tuodaan usein esiin sen ”vaativuus” ja ”ahdistavuus”. Joskus kuulee sanottavan, että terapia vie asiakkaan mukavusalueen ulkopuolelle. Näinkin voi olla. Itse kuitenkin korostaisin sitä, että parhaimmillaan terapia tuntuu hyvältä ja vapauttavalta, ja näin motivoi käymään säännöllisesti.

Seuraamalla tätä linkkiä löydät asiakkaiteni ja muiden ihmisten tuntemuksia ja kokemuksia psykoterapiasta.